NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORONA VİRÜSÜNE KARŞI TEDBİRLERİNE DEVAM EDİYOR


N a l l ı h a n B e l e d i y e
Başkanlığı korona virüs ile
m ü c a d e l e k a p s a m ı n d a
v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı n v e
esnaflarımızın sağlığı ve güvenliği
için camilere, lokantalara ve
kıraathanelere dezenfektan
stantları kurdu.
Hastalık riskine karşı
mücadelede vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın, sağlığını ve güvenliğini
h e p ö n p l a n d a t u ta n
N a l l ı h a n B e l e d i y e s i ,
Belediye Başkanı İsmail
Ö n t a ş ‘ ı n t a l i m a t l a r ı
d o ğ r u l t u s u n d a i l ç e
ge n e l i n d e k i ca m i l e re ,
l o k a n t a l a r a v e
k ı r a a t h a n e l e r e e l
dezenfektan noktaları
oluşturdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir